BREUSS MASSAGE

IFÇok özel bir omurga masajıdır.

1988 senesinde 89 yaşında olan Rudolf Breuss’tan öğrendiği “intervertebral disk masajı”nın Dorn Method ile çok iyi bir uyum içinde yapıldığını farkeden Harald Fleig tarafından geliştirilmiştir.

 Sadece sırt bölgesine uygulanır.
 Uygulanan baskı tekniği ile ağrıyı dindiren, sırt kaslarını gevşeten ve omurganın hareket yeteneğini arttırıp, kan dolaşımını arttıran bir masajdır.
Intervertebral Disk’lerde yırtık değil, dejenerasyon olduğu ve bunun kendisini yenilemesinin (rejenerasyon) mümkün olduğu temeli ile hareket edilmektedir.
Tarafımca özel olarak hazırlatılan St.John’s Wort ile karıştırılmış sinolea sızma zeytinyağı kullanılarak, sırt bölgesi nazikçe, zarar vermeden gerilir, omurlar üzerinde germeler yapılır, omur ve disklerin beslenmesi ile tekrar tüm vücutta enerji akışı sağlanır.
Özellikle Dorn Terapi uygulandıktan sonra tavsiye edilen 20 dakikalık Breuss Massage kişiye ilave katkı sağlamaktadır.

Birinci Adım: Ağrı testi

Masaja başlamadan önce sacrum ve bel omurları  üzerine parmak ile palpasyon yapılmalı ve ağrı olup olmadığı kontrol edilmelidir.  Eğer ağrı var ise masaj çok hafif şekilde yapılmalıdır.  Masaj asla ve asla ağrılı olmamalıdır.  Masaj esnasında ne terapist ne de müşteri metalik (yüzük, kolye, bilezik vs) hiçbirşey kullanamaz.

Sağ elini kullanan terapist, müşterinin sağ tarafında, sol elini kullanan terapist ise müşterinin sol tarafında bulunacaktır.

İkinci Adım: Kuru olarak Omurganın gerdirilmesi

Çok az bir yağ kullanarak sacrum’dan kuyruk sokumuna, akabinde lumbar bölgeden kuyruk sokumuna, sırt omurlarından kuyruk sokumuna, en sonunda cervical 7 omurdan kuyruk sokumuna kadar sağ el (sağak terapist için) aşağıda, sol el onu üstten destekler şekilde omurga üzerinden aşağıya doğru baskı ile kaydırılacaktır.  El öncelikle dikey, ardından yatay olarak kullanılacaktır.  Bu hareket en az 10’ar kere yapılmalıdır.  Kuyruk sokumuna varıldığında el hafifçe uçarcasına yukarıya doğru hareket ettirilerek bitirilecektir.

IF
IF

 

Üçüncü Adım: Yağlı olarak omurganın el ayası ile gerdirilmesi

Omurgayı el ayası ile gerdirirken omurga optimal rahatlamaya kavuşmaktadır.  Omurlararası disklerin faydalanacağı şekilde kantaron yağının emilmesi sağlanacaktır.  Bel omurlarının üst kısmında iki elimizde yan yana ayası tavana doğru bakarken, eller iç kısma çevrilecek ve karşılıklı olarak gerdirilirken bir elimiz boyun bölgesine diğer elimiz ise sacrum’dan kuyruk sokumuna doğru hareket edecektir.

IF
IF
IF

 

Dördüncü Adım: Omurganın hizalanması

Öncelikli olarak ikinci ve üçüncü adımlar tekraren yapılacak, ardından C7’den başlamak üzere sacrum’a kadar omurga sağ elin işaret ve orta parmağı arasında kalacak şekilde, baskı uygulayarak el aşağıya doğru kaydırılacaktır.  Sol el, sağ el parmaklarını yönlendirici olmak üzere üst önde bulunacaktır.

IF
IF

Beşinci Adım: Kalp Şekli ile omurganın tekrar hizalanması

Sacrum bölgesinden kenarlardan başlayarak el kalp şekli çizecek şekilde en yukarıya C7’ye kadar getirilecek, omurganın iki tarafından her iki elin parmakları baskı yapacak şekilde aşağıya kadar kaydırılacaktır.  Terapist müşterinin kalçasına yakın pozisyonlandığı takdirde çalışması daha kolay olacaktır.

IF

Altıncı Adım: Japon Kağıdı (ipek kağıt) Uygulanması

Omurga boyunca kantaron yağı dökülecek ve yaklaşık 20cm’ye 60cm uzunluğunda ipek kağıt omurga üzerine yerleştirilecektir.  Ardından yine boyun bölgesinden aşağıya sacrum bölgesine kadar inen şekilde her iki elde birbiri ardına sanki yüzercesine, yüzeyi süpürcesine yukarıdan aşağıya hareket edecek, oluşan fazla enerjinin alımı sağlanacaktır.

IF

Yedinci Adım: Havlunun Uygulanması

Kağıt üzerinden yaklaşık bir dakika boyunca el hareketinin tamamlanmasının ardından, sırta kağıt çıkartılmadan temiz bir havlu yerleştirilecektir.  Sağ elini kullanan terapistler müşterinin sol tarafına geçecektir.  Sol elini kullanan terapist ise zaten solda bulunmaktadır.  Ardından her iki baş parmak arasında yaklaşık bir parmaklık mesafe kalırcasına eller birbirine değmeden sacrum’dan itibaren yan yana (sağ el aşağıda-sacrum’a yakın kalacak şekilde ) duracaktır.  Yaklaşık bir dakika boyunca bu pozisyonda baskı uyguladıktan sonra eller yine birbirine değmeden yukarıya doğru kaydırılacak, yine bir dakikalık baskı sonrasında cervical kısımda sol el, sacrumda ise sağ el parmaklar ayakları gösterir şekilde baskı uygulayarak Evren’den şifa enerjisinin müşteri için gelmesi istenecektir.

IF
IF

 

Sekizinci Adım: Aura çalışması

Üç kere müşterinin kafasının üzerinden ayağına kadar her iki el ile hafif dokunarak aşağıya doğru kayılacak, her bir ayak üzerine gelmede eller silkilecektir.  Ardından hiçbir şekilde müşterinin bedenine dokunmadan yine üç kere eterik aura üzerinde aynı hareket yapılacaktır.  Her bir seferde elinizin silkilmesi unutulmamalıdır.

Final olarak kuyruk sokumundan başın en tepesinden (taç şakra) önüne (üçüncü göz) kadar sanki bir fermuar varmışcasına, fermuar çekilecektir.

IF
IF
IF

 

Dokuzuncu Adım: Dinlenme

Müşteri bu pozisyonda yaklaşık 5 dakika dinlenirken, terapist elini soğuk su ve sabun kullanarak yıkamalıdır.  Müşteri üzerindeki havlu kaldırılmalı, kağıt atılmalıdır.  Kağıt tekrar kullanılmayacaktır.

 Onuncu Adım: Sacrum’un tekrar gerilmesi

İkinci adımda yaptığımız sacrum’un gerdirilmesi hareketi tekraren 8-10 kere yapılacaktır.  Bu şekilde Breuss Masaj tamamlanmış olacaktır