OMURGA


omurga1Omurga; boyun bölgesinde 7 Cervical Omur, sırt bölgesinde 12 Thoracal Omur, bel bölgesinde 5 Lumbar omur ve kalça bölgesinde birbirine kaynamış 5 omurdan oluşan Sacrum ve Coccyx’den (kuyruk sokumu) oluşur.

Omurgada boyun, sırt ve bel bölgesinde 3 adet doğal kavis vardır.  Bu kavisler sayesinde omurga üzerine düşen yük miktarı minimuma indirilir ve esnek hareket sağlanır.

Omurlar üst üste gelerek, içinden omurilik ve sinirlerin geçtiği omurga kanalını oluştururlar.

Omurga, omuriliği ve sinirleri korur ve vücudumuzun hareketini sağlar.  Omurlar birbirlerine önde disk dediğimiz yastıkçıklar ile tutunurlar.  Diskler omurların birbirine sürtünmesini önleyen yumuşak suspansiyonlardır.  Disklerin görevi yürüme, oturma, yük kaldırma sırasında oluşan sarsıntıları emmek, omurların üzerine düşen yükü eşit olarak azaltarak, ağırlığı dengeli biçimde alt seviyeye iletmektir. 

Omurga ayrıca ligamentler ve kaslar tarafından desteklenir.  Ligamentler diskleri ve omurları yerinde tutan sağlam şeritlerdir.  Kaslar ise hareketi denetler, omurgayı destekler ve sağlamlık kazandırır. 

Omurilik ilgili omurların hizasından dallar vererek beynimizin verdiği emirleri, vücudumuzun diğer bölümlerine taşınmasından sorumludur.

Fotoğraflar 3DScience.com’dan alınmıştır.  Courtesy of 3DScience.com

 omurga2 omurga3
Omurganın yandan ve önden görüntüsü.  Yandan bakıldığında S şeklinde ancak, önden ve arkadan düz hizalı.  24 adet omur Sacrum’un üzerinde hizalanıyor.
Sanki vücudumuzun anayoluymuşcasına Spinal Column iskelet sisteminin ana yapısını oluşturmaktadır.
 omurga4  omurga5
Joint örnekleri: eklemlerimiz bize her türlü hareket edebilme yeteneğini sağlamakla birlikte, eğer hizalanmalarında bir sıkıntı var ise yanında da bir sürü problemi getirmektedir.
Bu diyagramda ise insan iskeletinde mevcut eklemlerin sınıflandırılması yapılmaktadır.  Dört ana joint temsili olarak gösterilmiştir. Ball-socket (soket içine giren top), hinge (menteşe), gliding (kayma), ve saddle (eyerimsi) jointler.
omurga6 omurga7
Anulus fibrosus ve nucleus pulposus’u da gösterir şekilde intervertebral disk ile birlikte thoracic bir vertebra’nın üstten görünümünün illustre edilmiş görüntüsüdür. Herbir vertebra birbirine diskler ile bağlanmış gibidir.
Bu imaj, iki thoracic vertebrae ile üç intervertebral diskin lateral görüntüsünü illustre etmektedir.  Disklerin derininde anulus fibrosus ve nucleus pulposus gözükmektedir.  Herbir vertebra arka tarafta 4 facet-joint’i vardır.
omurga8 omurga9
Bu imaj, büyütülmüş iki thoracic vertebra’nın 3/4’lük üstten görünümünü spinal cord ve sinirlerin vertebral column’dan çıkışı ile illüstre etmektedir. Eğer vertebralarda bir hizasızlık olur ise spinal sinirlerde sıkıntı başgösterebilir.
Sağlıklı bir eklem.  Kıkırdak yapı kemiği uygun bir şekilde çevrelemiş durumda. Eklem etrafındaki kapsül, kıkırdakı besleyecek olan eklem sıvısını barındırıyor.
omurga10 omurga11
Diz Eklemi: Bu imaj dizin, diz kapağı çıkarılmış halinde iken ligament ve meniscus ile birlikte anterior görüntüsünü illüstre etmektedir. Burada görünen elementler; anterior ve posterior cruciate ligaments, transverse ligaments, fibular ve tibial collateral ligaments, medial ve lateral menisci, ve dizin eklemsel yüzeyidir.
Diz eklemi doğru olarak yerinde olmadığı sürece genellikle problem çıkartmaktadır.
Bu imaj diz ekleminin medial meniscus’unun bucket-handle yırtığını illüstre etmektedir. Tibia’nın üst yüzeyi major ligamentler ve menisküsler ile birlikte gözükmektedir.   Daha iyi görünüm amacıyla femur gösterilmemiştir.
omurga12 omurga13
İnsan vücudundaki tüm iskelet sisteminin arkadan görüntüsü illusture edilmiştir. Bu imaj bir kadın vücudunun iskelet sisteminin önden görüntüsünü illüstre etmektedir.  Midsagittal, coronal ve transverse olarak vücut bölümlenmiştir.
Vücudumuzun holistik bir denge içerisinde olabilmesi için iskeletimiz simetri, harmoni ve statik-dinamik dengelenme içerisinde olmalıdır.
omurga14 omurga15
Boyun ve mandibular eklemler etrafında önemli sinirler bulunmaktadır.  Bunlarda yaşanacak sıkıntı sonucunda migren, baş dönmesi, unutkanlık benzeri semptomlar olabilmektedir. Sinir sistemi beyni vücudun geri kalanına bağlamaktadır.

omurga16 omurga17
Boynumuzda mevcut 7 Cervical Vertebrae’nın mükemmel bir hizalama içerisinde olması gerekir ki; bizim kontrol organımız olan Beyin’e doğru kan dolaşımı sağlanabilsin.