Kendi Kendine Yardım Egzersizleri- 10. adım: Otonom sistemin çalıştırılması